Podobnie jak w przypadku wielu innych zawodów, również zawód doradcy podatkowego podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Aktem prawnym nakładającym ten obowiązek na podmioty doradztwa podatkowego jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC dla tych podmiotów. Ubezpieczenie musi zostać wykupione najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem przez daną osobę fizyczną lub prawną działalności związanej z doradztwem podatkowym. Jeżeli chodzi o sumę gwarancyjną obejmującą ubezpieczenia OC dla doradców podatkowych, jest ona w przypadku firm doradztwa podatkowego określona na 10 tys. euro. Wysokość tej kwoty jest ustalana w odniesieniu do średniego kursu euro ogłoszonego po raz pierwszy w roku, w którym umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC została zawarta. Oczywiście i w tym przypadku nie można mówić o pełnej odpowiedzialności ubezpieczyciela za wyrządzone szkody, bowiem zachodzą przypadki wielu wyłączeń… Odszkodowanie nie zostanie wypłacone przez zakład m.in. w przypadku szkód powstałych już po skreśleniu danego doradcy podatkowego z listy osób uprawnionych do wykonywania zawodu.

www.moneygo.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ