Domino jako gra rodzinna

Domino to doskonale wszystkim znana, choć już nieco zapomniana gra polecana zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Swoje korzenie posiada w dalekich Chinach, gdzie do dziś jest bardzo popularną, występującą w niezliczonych wariantach grą rodzinną. Jej atutem jest z pewnością umiejętność strategicznego i logicznego myślenia przy jednoczesnej prostocie ogólnie przyjętych zasad. To doskonała gra matematyczna, polecana do nauki dodawania. Zanim jednak przejdziemy do opisania poszczególnych wariantów gry, konieczne jest zapoznanie się z obowiązującą terminologią. A zatem, kostki domina noszą nazwę kamieni. Te leżące luzem na stole oczkami do dołu określane są mianem talonów, zaś te posiadające po obu stronach taką samą liczbę oczek nazywamy dubletem.

Domino w wersji dla początkujących

W naszym kraju domino znane jest pod postacią 28 kamieni, zawierających podwójne pola z kombinacją cyfr od 0 do 6. W wersji dla początkujących rozkładamy je z oznakowaniem do dołu, a następnie mieszamy. Potem (w zależności od liczby osób biorących udział w grze rodzinnej) wybieramy po: 8 kamieni przy dwóch graczach, 7 kamieni przy trzech graczach bądź 5 kamieni przy czterech graczach. Wylosowane kamienie układamy w sposób niewidzialny dla innych osób. Ten zawodnik rozpoczyna grę, który posiada kostkę z najwyższą sumą oczek. Umieszcza ją na środku, a zadaniem kolejnego jest dołożenie do niej takiego kamienia, który z jednej lub z drugiej strony będzie miał taką samą liczbę oczek. W sytuacji, gdy gracz nie potrafi w żaden sposób jej dopasować, dobiera dwa kamienie z talonu. Tego rodzaju gry rodzinne nakładają konieczność takiego ustawienia kamieni, aby liczba oczek kamienia dokładanego i leżącego była taka sama. Wbrew ogólnie przyjętym zasadom, możliwe jest dostawianie ich z jednego lub drugiego końca ciągu, nigdy nie do środka. Z kolei dublety charakteryzują się tym przywilejem, że możliwe jest ich dokładanie z kamienia, który posiada inną liczbę oczek. Osoba, która nie ma możliwości dostawienia kamieni czy też dołożenia ich z talonu, niestety traci kolejkę. Wygrywa ten zawodnik, który jak najszybciej wyłoży wszystkie swoje kamienie.

Domino włoskie

frywolna

Gry rodzinne występują w kilku wariantach, czego domino jest najlepszym przykładem. We włoskiej odmianie przeznaczona jest dla 3-5 graczy. Całość polega na wymieszaniu i rozłożeniu kamieni oczkami do dołu i wybraniu poszczególnych kierując się zasadą – 5 kamieni dla 5 graczy, 6 kamieni dla 4 oraz 8 kamieni, jeśli w grze bierze udział 3 uczestników. Wylosowane kamienie układamy pionowo. Zabawę zaczyna ta osoba, która posiada najwyższą liczbę oczek. Każda kolejna, zanim dołoży kolejny kamień, na głos wypowiada łączną sumę oczek, aż uzyska się ustaloną na początku punktację. W sytuacji, gdy żaden z zawodników nie zbliży się do umówionego pułapu, wygrywa ta osoba, która znajdowała się najbliżej tej cyfry. Tego typu gry rodzinne są doskonałym przerywnikiem dla dzieci doskonalących naukę dodawania.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ